MISSIE

Het bestuur van de Stichting SSV bestaat uit o.a. deelnemers van de ingeschreven bedrijven die belangeloos/onbezoldigd haar werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden omvatten maandelijks intern overleg, halfjaarlijks overleg met beveiligingsbedrijf en kwartaaloverleg KVO-B-verband met gemeente, politie en brandweer.

Daarnaast worden in KVO-B verband halfjaarlijkse schouwen op het industrieterrein uitgevoerd en deelnemers bijgestaan in het optimaliseren van hun beveiliging. Niet alleen veiligheid maar ook handhaving van orde en netheid van de openbare en bedrijfsterreinen zijn speerpunten van de stichting.

De Stichting wil de huidige kwaliteit van het bedrijventerrein en die door jarenlange inspanningen middels een KVO-B certificaat is gerealiseerd, minimaal handhaven.

Huidige bestuursleden

Voorzitter (tevens bestuurslid IKE)
Jeroen van Kollenburg

Penningmeester
Ad van Gils

Bestuursleden
Rob Burgerhoudt
Jean-Jacques van Broekhoven

Secretariaat
Betsie Kragting
ssv.ettenleur@gmail.com