DOELSTELLING

Het bevorderen en tot stand brengen van een zo groot mogelijke veiligheid van onroerende en roerende eigendommen van de ingeschreven bedrijven, alsmede van bij ingeschreven bedrijven werkzame personen, die gevestigd zijn in het industriegebied Vosdonk Etten-Leur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Huidige bestuursleden

Voorzitter (tevens bestuurslid IKE)
Jeroen van Kollenburg

Penningmeester
Ad van Gils

Bestuursleden
Rob Burgerhoudt
Jean-Jacques van Broekhoven

Secretariaat
Betsie Kragting
ssv.ettenleur@gmail.com