Onveilige situaties

Onveilige situaties of milieuproblemen kunt u online melden.
Voorbeelden daarvan kunnen zijn:

 • Slecht wegdek en losliggende (stoep)tegels
 • Defect of schade aan de straatverlichting
 • Schade aan straatmeubilair
 • Onkruidbestrijding
 • Opruimen van zwerfafval
 • Verstopte riolering
 • Stank- en geluidsoverlast (milieuklachten)
 • Overlast van evenementen
 • Meldingen over bouwwerken en bouwterreinen
 • Te lang geparkeerde caravan of aanhanger

Meld hier een door u gesignaleerde onveilige situatie via de website van de Gemeente.

Wanneer u alles volledig heeft ingevuld en uw melding is verzonden, ontvangt u binnen één werkdag per e-mail informatie over de afhandeling van uw melding.  Tevens ontvangt u een link, waarmee u de afhandeling van uw melding kunt volgen. U kunt daarbij naar eigen keuze gebruik maken van uw DigiD-inlogcode of van een unieke combinatie van een meldingsnummer en een wachtwoord.

Met vragen, klachten en meldingen over uw woonomgeving kunt u ook terecht op het centrale telefoonnummer in het stadskantoor: (076) 5024000. Het telefoonnummer is opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Voor zeer dringende storingen kunt u ook buiten kantoortijden het centrale telefoonnummer bellen. U wordt dan doorverbonden naar een bedrijf dat maatregelen kan nemen.

Beveiligingsactiviteiten

Bekijk wat SSV doet aan beveiligingsactiviteiten.

Tips voor

een veiligere omgeving

 • weet u wie de contactpersoon is van uw buren?
 • zorg voor goede verlichting op uw terrein
 • verzorg het groen in uw omgeving, maai regelmatig het gras en voorkom donkere plekjes
 • meld zwerfvuil bij de gemeente: tel. 076-5024296. 

Meld ongeregeldheden aan de Gemeente