Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijfsterreinen

Sinds 2006 hebben de gemeente, SSV, politie, brandweer, Kamer van Koophandel, MKB en het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding een werkgroep om gezamenlijke overlast, vervuiling en criminaliteit aan te pakken. Door maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, beveiliging van uw eigen bedrijf, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijfsterreinen (KVO-B) voor een veiligere en prettigere omgeving.

Het eerste certificaat is in 2006  verworven. Een van de procesonderdelen tot verkrijging van het KVO-B certificaat is het invullen van een vragenlijst door de ondernemers. Hercertificering vindt elke drie jaar plaats.

De KVO-B maakt de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. Bedrijfsschades nemen af en het imago van Vosdonk verbetert. Niet voor niets wordt Vosdonk in andere KVO-B trajecten genoemd als het voorbeeld van onderlinge samenwerking met als gevolg een veilig en schoon Vosdonk.

Hercertificering KVO-B

Op 1 juli 2019 heeft KIWA opnieuw het Keurmerk  Veilig Ondernemen voor Bedrijven uitgereikt aan de voorzitter van de Stichting Surveillance Vosdonk. Wij danken alle ondernemers op het industrieterrein Vosdonk voor hun bijdrage aan het veilig en ondernemersvriendelijk houden van het industrieterrein.

Mocht u nadere informatie wensen over dit Keurmerk, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Jeroen van Kollenburg.